İLKAY İLDAŞ

Aklın eğitim ile, ruh ve bedenin de spor ile yüceleceği gerçeği,
Daha iyiye, mükemmele ulaşma tutkusu. genel anlamıyla sevgi, saygı ve karşıdakine zarar vermeme prensibine dayanan bir savunma sporudur.
KARETE DO,

Yaşam sürecinde sürekli yeni şeyler öğrenmektir.
İnsanı yeni bir insana dönüştürmenin yoludur.
Zorluklara dayanmak ve yaşam sürecinde karşılaşılabilecek güçlüklere karşı koymak, onlara direnebilme yollarını keşfetmektir.
Zihni devamlı çalıştırmak, sürekli zihin jimnastiği yapmaktır.
Bedeni ve ruhu tanımak, güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmaktır.
Bedeni ve ruhu eğitmek, olumlu yönde gelişmektir.
Değişme ve gelişmenin farkına varmaktır.
Olayları dikkatli gözlemleme, algılama ve yorumlama yetisi kazanmaktır.
Karşılaşılabilecek riskleri ve tehlikeleri önceden sezinlemek bunlara hazırlıklı olmak ve uygun tedbirler almaktır.
Mükemmele ulaşma, mükemmeli yakalamaya odaklanmaktır.
Sevgi, saygı, hoşgörü, sabır, sükûnet, gibi . kavramları barındıran bir eksende yol almaktır.
Güç, sürat, konsantrasyon ve denge unsurları ile bedeni ve ruhu sürekli dinamik tutmaktır.

Kısaca KAMİKAZE Karete İhtisas Spor Kulubü bir yaşam yolu ve bir yaşam biçimidir.

EN İYİ SAVUNMA ,İÇİNİZDEKİ CESARETTİR.

Ayrıca bu savunma sanatının her yaşta insan tarafından yapılabileceğini bir spor olarak kabul ediyoruz.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN KARETE DO;
· Büyüme ve gelişmenin daha iyi olması
· Aktif yaşam biçimi kazandırılması
· İleride oluşabilecek hastalık risklerini azaltma
· Vücut sağlığının olumlu etkilenmesi
· Fiziksel uygunluk (fitnes) sağlanması
· Aşırı kilo alımının önlenmesi
· Kemik yoğunluğunun artırılması
· Fiziksel yeteneklerin gelişimi
· Vücudun hareket kabiliyetini anlama ve değerlendirme
· Entelektüel gelişime katkı sağlama
· Kişisel ve sosyal gelişime katkı sağlama
· Kendine güveni geliştirme
· Yaratıcı doğal yetenekleri geliştirme
· Stresle baş edebilme yeteneğini kazanma
· Ruhsal iyilik ve gelişme, kendini daha iyi hissetme,
· Bir konuya yoğunlaşma (konsantrasyon) yeteneğini kazanma
· Hoşgörü, iyi iletişim, saygı duyma, kendini tanıma, sebat etme, hedef koymayı öğrenme, zaman yönetimi becerisi kazanma, zorluklarla mücadele yeteneği kazanma, takım çalışmasını öğrenme gibi birçok olumlu kişilik özellikleri kazanma;
Kötü alışkanlıkların edinilmesini önleme.
İNSANIN EN TABİ HAKKI,KENDİNİ SAVUNMASIDIR.

MİLLİ SPORCU
AKADEMİSYEN ANTRENÖR
İLKAY İLDAŞ

© 2019, Kamikaze Spor Kulübü | Antalya Karate Kursları. Tüm Hakları Saklıdır.